SK Pengangkatan dan susunan anggota senat IAI DDI Polman 2015 (1)

    

berikut adalah SK Pengangkatan dan susunan anggota senat IAI DDI Polman 2015